Meester van Alkmaar

De heilige Anna, Maria en het Kind omringd door de heiligen Johannes de Doper en Cecilia, twee franciscaner schenksters (?), de heilige Franciscus van Assisi en een heilige diaken

DRAGER

Eik

AFMETINGEN

60,8 cm x 41,8 cm 

MUSEALE VERZAMELING

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel 

INVENTARISNUMMER 

6597

HERKOMST

Verkocht door de verzamelaar weduwe Van Gelder, Ukkel, samen met zes schilderijen aan Andreas Hofer op 13 mei 1941 voor een totaal bedrag van 220.000 RM. (A. Hofer was conservator van en inkoper voor de kunstverzameling van Hermann Göring.) Deze collectie werd overgebracht van Carinhall naar Berchtesgaden in 1945; teruggevonden door de Amerikaanse Monuments, Fine Arts & Archives-divisie te Berchtesgaden in 1945 (Berchtesgadennr. 1109); overgebracht naar het Collection Point München (Munichnr. 6157; kader nr. 7235); gerestitueerd aan België (Dienst Economische Recuperatienr. A.43); afgestaan in 1951 aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel.


  • "Meester van Alkmaar, De heilige Anna, Maria en het Kind omringd door de heiligen Johannes de Doper en Cecilia, twee franciscaner schenksters (?), de heilige Franciscus van Assisi en een heilige diaken