Willem Schellinks

Ontmoeting in een park 

DRAGER

Doek 

AFMETINGEN

82 cm x 97 cm

MUSEALE VERZAMELING

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel 

INVENTARISNUMMER 

6598

HERKOMST

Tijdens de oorlogsjaren verkocht door de kunsthandelaar De Heuvel, Brussel aan Kajetan Mühlmann voor 4.000 RM; teruggevonden door de Amerikaanse Monuments, Fine Arts & Archives-divisie in de woning van Mühlmann te Kamer/Attersee; overgebracht naar het Collection Point München (Munichnr. 30245/1); gerestitueerd aan België (Dienst Economische Recuperatienr. A.93); afgestaan in 1951 aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel.


  • Willem Schellinks, Ontmoeting in het park